UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

W przypadku zdecydowania się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z porad prawnych i oferty kancelarii prawnej. Kancelaria zaprasza Państwa do współpracy z najlepszym sztabem prawników, którzy udzielą porad w zakresie upadłości konsumenckiej, dokonają analizy pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości, przygotują propozycje układowe, sporządzą wniosek o ogłoszenie upadłości, jak również zajmą się reprezentacją przed sądem.

Współpraca z naszą kancelarią jest gwarantem wysokiej jakości usług, jak również pomaga zapobiec błędom popełnianym przez podmioty ogłaszające upadłość na własną rękę.

Osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości, zanim to zrobi, musi wiedzieć o kilku podstawowych rzeczach. Pierwszym i najważniejszym elementem jest uświadomienie sobie, że nie każdy może ogłosić upadłość, bądź nie każdy wniosek zostanie przez Sąd uwzględniony. Bowiem procedura ogłoszenia upadłości nie jest prostą czynnością i wymaga dopełnienia wielu kroków formalnych oraz pełnego uzasadnienia sytuacji.

Nie każdy może skorzystać z ogłoszenia upadłości, gdyż według założeń ustawodawcy, upadłość może być ogłoszona tylko w przypadku wyjątkowych sytuacji. Osobą mogącą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jest tylko dłużnik, który wskutek niezależnej od niego sytuacji stał się niewypłacalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu umorzenie całości lub części długów osoby zadłużonej względem wierzyciela. Upadłość konsumencka zwalnia dłużnika z powstałych, przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku planu spłaty, zobowiązań. Postępowanie prowadzi do umorzenia długów oraz w niektórych sytuacjach oddłużenia konsumenta bez wykonywania planu spłaty. 

Ponadto należy wspomnieć, iż od 1 grudnia 2021 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wnioski oraz pisma w tych postępowaniach wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych z wykorzystaniem istniejących tam formularzy. Dlatego też zachęcamy, aby zdać się w tej kwestii na profesjonalistów.