SPRAWY O ZAPŁATĘ

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno osobom, które chcą wnieść do sądu pozew o zapłatę jak i tym, które taki pozew otrzymały. Pomagamy naszym Klientom w odzyskaniu ich należności.

Nasi prawnicy przygotowują pisma, które są wysyłane bezpośrednio do podmiotów niewywiązujących się z umów (np. nakazy zapłaty). Jeżeli natomiast takie działanie okaże się bezskuteczne, wtedy postępowanie jest kierowane na drogę sądową.

Nasi Klienci są regularnie informowani o toku działań i ich zmianach.