POMOC ZADŁUŻONYM

Kancelaria dzięki wieloletniej praktyce z sukcesem pomaga Klientom w problemach finansowych na terenie całego kraju. Celem jest obniżenie niezapłaconych zobowiązań. Wspieramy i prowadzimy skuteczne negocjacje mające na celu rozłożenie na raty i redukcji zadłużenia.

Dokonujemy wnikliwej analizy aktualnej kondycji finansowej naszych Klientów. Dzięki profesjonalnej pomocy z naszej strony może dojść do poprawy sytuacji finansowej przy akceptacji ze strony dłużnika i wierzyciela. Przeprowadzamy profesjonalne negocjacje z wierzycielami i oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji sprawy.

Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w zakresie ochrony przed bezpodstawnymi roszczeniami ze strony firm windykacyjnych (przedawnione zadłużenia lub nieprawidłowo rozliczane spłaty i nadmierne obciążanie kosztami dłużnika),

Działania antywindykacyjne służą ochronie interesów dłużnika i kontrolowaniu czy w przypadku windykacji nie doszło do nadużycia, bądź pomyłki. W przypadku naszej Kancelarii, wykwalifikowany zespół prawników od wielu lat pomaga Klientom kancelarii skutecznie rozwiązywać problemy związane z długiem.

Skorzystanie z usług kancelarii prawnej niesie za sobą wiele pozytywnych skutków. Profesjonalny pełnomocnik reprezentujący Klienta z zaangażowaniem pomoże opracować strategię działania, która doprowadzi do rozwiązania zaistniałego problemu. W takiej sytuacji również osoba zadłużona jest świadoma przysługujących jej praw i możliwości wyjścia z powstałej sytuacji. 

Współpraca z profesjonalistą niesie za sobą również korzyści w postaci:

  • obniżenia długu, a w niektórych przypadkach jego umorzenie, 
  • zabezpieczenia majątku, 
  • wyczyszczenia wpisów w rejestrze dłużników.

Oferujemy obsługę i pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej oraz postępowania restrukturyzacyjnego.