POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Kancelaria oferuje pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jedną z form postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie układowe. Polega na zaproponowaniu wierzycielom spłaty zaległości, jednak z uwzględnieniem częściowej redukcji ich wysokości. Przedsiębiorstwo nadal posiada prawo do nieograniczonego prowadzenia interesów pod nadzorem sądu.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, oferujemy pomoc w przeprowadzeniu konsumenckiego postępowania układowego. Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy dochody dłużnika pozwolą mu na wywiązanie się ze swoich obowiązków spłaty, jeżeli raty zostaną rozłożone na dłuższy okres czasu.

Postępowanie układowe wykonuje się w formie porozumienia pomiędzy osobą zadłużoną, a jej wierzycielami. Dzięki wieloletniej praktyce nasi prawnicy posiadają umiejętności, a przede wszystkim wiedzę, aby skutecznie i korzystnie dla każdej ze stron przeprowadzić postępowanie układowe.

Ponadto należy wspomnieć, iż od 1 grudnia 2021 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wnioski oraz pisma w tych postępowaniach wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych z wykorzystaniem istniejących tam formularzy. Dlatego też zachęcamy, aby zdać się w tej kwestii na profesjonalistów.