Ważny termin od dnia otrzymania pisma egzekucyjnego.

Ważny termin 7 (siedem) dni od dnia otrzymania pisma egzekucyjnego ma dłużnik na wniesienie skargi na czynność komornika do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem komornika, który prowadzi egzekucję.


Ważne jest dotrzymanie terminu skargi oraz wymogów formalnych, w tym uiszczenie opłaty od skargi.


Mimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika można odzyskać pieniądze i doprowadzić do umorzenia egzekucji w przypadkach np. gdy nie został doręczony pozew na adres zamieszkania dłużnika, a tym samym dłużnik/pozwany, osoba fizyczna nie mógł się bronić.