515 094 997
cft@cft.pl
Wypadki w pracy

Czym jest wypadek przy pracy?
Według przepisów prawnych zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322),  wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia,
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy  a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pojęcie „nagłość zdarzenia” jest kluczowym zagadnieniem w tej kwestii, a rozumienie  jego znaczenia jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w sytuacji wypadku. 
Określa czas trwania nagłej sytuacji i dostosowuje się do warunków charakterystycznych dla każdego zawodu, tak więc nagłością zdarzenia będzie trwający zaledwie kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą, jak również długotrwałe oddziaływanie fotela pojazdu mechanicznego na kręgosłup zawodowego kierowcy. Nagłość określa czas oddziaływania niebezpiecznego czynnika na organizm człowieka.

Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mają prawo dochodzić odszkodowania?
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych jasno określa, że nawet osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym a także wypadkowym. Z treści ustawy jasno wynika prawo ubiegania się o uzyskanie odszkodowania osób, które uległy wypadkowi w pracy pomimo zatrudnienia na umowę zlecenie.

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.