515 094 997
cft@cft.pl
Wypadki w domu i szkole

Wypadki w szkole
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach jest bardzo ważnym elementem. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach publicznych i niepublicznych, zapewnienie bezpieczeństwa leży przede wszystkim w gestii dyrektora i kadry pedagogicznej. W rozporządzeniu zawarto przepisy, do których pracownicy szkoły powinni się stosować, a także określono sposób w jaki powinni postępować, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianych zdarzeń, a w momencie ich powstawania, na sprawniejsze udzielenie pomocy poszkodowanemu uczniowi, zawiadomienie odpowiednich służb, sporządzeniu niezbędnej dokumentacji oraz przekazanie informacji rodzicom poszkodowanego. 
Ułatwia to również dochodzenie odszkodowania w przypadku nie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów poniesionych w jego wyniku. 
Ubezpieczenia podpisywane przez szkoły to tzw. ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Jednak są to ubezpieczenia nieobowiązkowe, zależą od woli rodziców i ustaleń szkoły z firmą ubezpieczeniową.  Wysokość wypłacanych odszkodowań zależy od skomplikowania obrażeń doznanych przez poszkodowanego ucznia na skutek wypadku oraz sumy ubezpieczenia. W większości przypadków składka jest niewielka, a więc przy groźniejszych wypadkach niosących za sobą długotrwałe leczenie i rehabilitację, ubezpieczenie nie pokrywa poniesionych przez rodzinę ucznia strat.   
Czy można dochodzić odszkodowania za wypadek w szkole?
Jeśli do nieszczęścia doszło z winy szkoły, a ubezpieczenie wykupione przez szkołę jest niskie, wskutek czego suma wypłacona jako zadośćuczynienie nie wystarcza na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, jest możliwość domagania się zadośćuczynienia za powstałą szkodę osobową. Ofiary, nieszczęśliwych wypadków, bądź ich opiekunowie prawni najczęściej zgłaszają się do kancelarii odszkodowawczych z prośbą o pomoc. Jest to dobra droga do uzyskania wysokiego zadośćuczynienia, które pokryje całość poniesionych strat. Warto swoją sprawę powierzyć prawnikom specjalizującym się w uzyskiwaniu odszkodowań, ponieważ umiejętności i wiedza jaką posiadają skutkuje uzyskaniem nawet 5 razy większej kwoty odszkodowawczej niż pierwotnie proponuje ubezpieczyciel, a także inne świadczenia wynikające z przepisów prawa.

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.