515 094 997
cft@cft.pl
Wypadki w domu, szkole i rolnictwie

Wypadki w domu
Każdy z nas dąży to tego aby jego lokal mieszkalny, bez względu na to czy jest nim dom, czy mieszkanie w bloku, było w jak najlepszym stanie. Chcielibyśmy żeby remonty, na które oszczędzamy przez długi czas były wykonane perfekcyjnie i oprócz dobrego wyglądu charakteryzowały się poprawą standardów funkcjonalnych naszego lokalu. Jednak często zdarza się, że wkroczenie ekipy remontowej może wiązać się z nieprofesjonalnie wykonaną pracą, a „odnowione” mieszkanie lub dom staje się miejscem poważnie zagrażającym naszemu bezpieczeństwu.
Naprawy oraz różnego rodzaju prace remontowe, do których wynajęci zostali fachowcy, mogą stanowić podstawę do odszkodowania. Jeśli wykonane zlecenie nie odpowiada ustaleniom zawartym w umowie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, nie spełnia dopuszczalnych standardów, a korzystanie z „wyremontowanego” elementu gospodarstwa domowego stanowi potencjalne zagrożenie dla osób zamieszkujących lokal, bądź na skutek użytkowania „odnowionego” elementu, któryś z domowników doznał wypadku.  właściciel doznał wypadku  dla osób zamieszkałych w lokalu.
Lokatorzy mieszkający w wynajętych mieszkaniach lub domach także mają prawo ubiegania się o odszkodowanie, jeśli doznali obrażeń fizycznych na skutek, niskiego poziomu warunków mieszkalnych. Podobna sytuacja wiąże się z nowo kupionymi elementami wystroju naszego mieszkania. Bardzo często kupujemy, np.: nowe meble, bądź gadżety, mające na celu poprawę estetyki lokalu, a także jego funkcjonalności.  Jednak niekiedy nasze zakupy okazują się finansową wpadką, ponieważ nowe rzeczy psują się, a w wyniku usterki dochodzi także do wypadku, w którym właściciel staje się osobą poszkodowaną. 
Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w jednej z wymienionych, bądź podobnej sytuacji... możesz ubiegać się o odszkodowanie!  W takich wypadkach masz prawo ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, jeśli tylko obrażenia nastąpiły za sprawą usterki w czymś, co zostało zakupione przez poszkodowanego i pomimo prawidłowego użytkowania zepsuło się lub wyrządziło szkodę. W takiej sytuacji do odpowiedzialności można pociągnąć producenta lub sprzedawcę wadliwego przedmiotu.


Wypadki w szkole i przedszkolu
Szkoły i przedszkola to instytucje mające na celu zapewnienie, dzieciom oraz uczniom, prawidłowego rozwoju intelektualnego i ruchowego, posiłku i właściwej kadry pedagogicznej. Jednak to nie wszystkie zadania leżące w gestii szkoły. Najważniejszym elementem każdej szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa ucznia, ponieważ łączy się ono ze spokojem rodziców powierzających swoje dzieci placówce dydaktycznej, a także powoduje, że dziecko lub uczeń  chętnie uczęszcza do szkoły oraz uczestniczy w  życiu szkoły. Uczeń czujący bezpieczeństwo chętnie angażuje się w różnego rodzaju zajęcia dodatkowe prowadzone zarówno w dziedzinach naukowych jak i sportowych proponowanych przez szkołę, a wynikiem tego jest poprawny i szeroki rozwój intelektualny i nie tylko. 
Nieszczęśliwe wypadki w szkole zdarzają się bardzo często. Nawet jeśli kadra dydaktyczno – pedagogiczna jest najlepiej przeszkolona to mimo wszystko nie jest w stanie upilnować setek dzieci i uczniów. Następstwem nieszczęśliwego wypadku jest uszkodzenie ciała lub zakłócenie poprawnego funkcjonowania organizmu. Szkoły najczęściej ubezpieczają swoich uczniów w ramach grupowego ubezpieczenia NNW, czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dzięki czemu są chronieni w czasie pobytu w szkole oraz wyjazdów na wycieczki lub klasowych wyjść do kina. Jednak nie każdy wie, że tego rodzaju ubezpieczenia nie są obowiązkowe i zależy od woli rodziców. Kolejnym minusem jest niska kwota świadczenia, a więc w razie wypadku kwota odszkodowania jest bardzo niska i nie wystarcza na pokrycie, nawet połowy, kosztów leczenia leczenia.
W niektórych przypadkach nawet maksymalna kwota ubezpieczenia ucznia nie jest w stanie pokryć kosztów wynikających ze szkody, bądź uszczerbku na zdrowiu jaki poniósł uczeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli do nieszczęścia doszło z winy szkoły, poszkodowany uczeń i jego rodzice mają prawo, na podstawie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym, domagać się zadośćuczynienia, odszkodowania, a nawet renty wyrównawczej w przypadku poważnej kontuzji. Szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadek, jeżeli nie dopełniła swoich obowiązków, czyli nie dopilnowała uczniów albo nie zapewniła im dostatecznej opieki. Jej odpowiedzialność nie kończy na czasie prowadzenia lekcji, lecz dotyczy także przerw oraz wszelkich innych zajęć i wyjść organizowanych przez placówkę.


Wypadki w rolnictwie
Gospodarstwo rolne, według przepisów Kodeksu Cywilnego, to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem stanowiącymi lub mogącymi stanowić całość  oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  Wszystkie wszystkie cechy charakteryzujące pojęcie gospodarstwa rolnego wiążą się z ogromną odpowiedzialnością. Bowiem działalność rolnicza niesie za sobą wiele niebezpieczeństw wynikających z posiadania maszyn, zwierząt oraz związanych z utrzymywaniem porządku i organizacją pracy. Wszystkie te czynniki wymagają od posiadacza gospodarstwa rolnego poważnego podejścia do prowadzonego interesu, właściwej organizacji gospodarstwa oraz pracy w nim. W przeciwnym razie zaniedbania mogą stać się przyczyną wielu poważnych wypadków.  
Szczególnie niebezpiecznym okresem czasu są żniwa, przy których zawsze pracuje dużo ludzi, przez większą niż zwykle liczbę godzin. W takim przypadku źle zorganizowana praca, nieporządek w gospodarstwie, praca dzieci przy niebezpiecznych maszynach stanowią ogromne ryzyko wypadków. Potwierdzają to co roku statystyki.
Osoby poszkodowane przy pracach w gospodarstwie rolnym oraz dotknięte szkodą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, mają prawo ubiegania się o należne im odszkodowanie z KRUSu,  ubezpieczenia NNW, a także OC rolnika.

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.