515 094 997
cft@cft.pl
Błędy medyczne

Co zrobić w przypadku błędu medycznego?
Pierwszą kwestią w sprawie jest ustalenie, czy i który lekarz zawinił podczas procesu leczenia. Według Kodeksu Cywilnego lekarz ponosi odpowiedzialność względem pacjenta w kilku sytuacjach:
błędnego zdiagnozowania choroby,
określenie niewłaściwego sposobu leczenia,
a także za popełnione błędy i uchybienia podczas procesu leczenia.
Od chwili określenia winnego błędu medycznego mamy 3 lata na podjęcie walki o należne odszkodowanie. Jednak jeśli skutki niewłaściwie przeprowadzonego leczenia dają o sobie znać dopiero po dłuższym okresie czasu, ustawodawca określa okres 10 lat od momentu zdarzenia na uświadomienie sobie i określenie czy w danej sytuacji został popełniony błąd przez personel medyczny i dopiero od tego momentu osoba poszkodowana dysponuje czasem 3 lat, na złożenie wniosku z żądaniem odszkodowania. 
Po ustaleniu czy powyższy danych w sprawie, ofiara błędu medycznego posiada kilka możliwości dochodzenia należnego odszkodowania. W pierwszej kolejności należy podjąć niezbędne jest zdecydowanie jaki rodzaj drogi odszkodowawczej chce obrać. Pierwszą możliwością jest sprawa karna przeciwko lekarzowi, który zawinił, następnym sposobem egzekwowania należnego odszkodowania jest proces cywilny, mający na celu uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej danego szpitala lub placówki, w której popełniony został błąd. Od 1 stycznia 2012r. Poszkodowany pacjent posiada również trzecią możliwość. Sprawę może skierować do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest to alternatywa tańsza – dla pacjenta – jak również szybsza w uzyskiwaniu odszkodowania niż postępowanie przed Sądami Powszechnymi. W przypadku skierowania sprawy przed Sądy Powszechne, Sąd może zasądzić rekompensatę finansową osobie poszkodowanej. Postępowanie przed Komisjami, podobnie jak przed Sądem, również może doprowadzić do wydania postanowienia o rekompensacie poszkodowanemu pacjentowi.


 

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.