515 094 997
cft@cft.pl
Szkody osobowe

Czy rodziny ofiar wypadków śmiertelnych mogą domagać się zwrotu kosztów pogrzebu?
Od 3 sierpnia 2008r. bliscy ofiar wypadków śmiertelnych mogą zgłaszać roszczenia o odszkodowanie na podstawie art. 446§4 Kodeksu Cywilnego, którego przepis stanowi, iż „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Ustawodawca przewiduje możliwość przyznania odszkodowania tylko najbliższym osobom zmarłego w wypadku, natomiast podstawą do przyznania odszkodowania za wypadek jest wykazanie doznanej krzywdy w wyniku wypadku śmiertelnego bliskiej osoby. 
W oparciu o treść artykułu 446§1 bliscy ofiar wypadków śmiertelnych mają prawo domagać się zwroty wszystkich kosztów poniesionych w związku z pochówkiem, a więc:
kosztów ceremonii pogrzebowej,
miejsca na cmentarzu,
nabożeństwa żałobnego,
organizacji stypy,
a także kosztów żałobnej odzieży dla siebie, bliskich i zmarłego.

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.