515 094 997
cft@cft.pl
Opóźnienia w transakcjach handlowych

Będą wyższe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych

 
Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych będą wyższe, co może lepiej motywować dłużników do zapłaty; to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli - tak skutki zmian w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksie cywilnym opisuje adwokat Łukasz Labuda. Chwali ponadto przewidziane w projekcie odejście od określenia wysokości odsetek ustawowych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, "gdyż nie zawsze Rada Ministrów nadążała za zmianami stóp Narodowego Banku Polskiego". Deklarowanym celem projektu zmian w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kodeksie cywilnym oraz niektórych innych ustaw jest "przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym". Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki. "Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, jej celem jest przeciwdziałanie opóźnieniom płatności w transakcjach handlowych oraz wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek.
Projekt ten generalnie realizuje te założenia, a nadto implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych" - powiedział adwokat Łukasz Labuda z gdańskiej kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci. Przede wszystkim następuje odejście od określenia wysokości odsetek ustawowych w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, co niewątpliwie jest rozwiązaniem słusznym.

Według projektu odsetki będą stanowiły sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz trzech punktów procentowych (dla odsetek ustawowych kapitałowych), pięciu punktów procentowych (dla odsetek ustawowych za opóźnienie) albo aż ośmiu punktów procentowych (dla opóźnień w transakcjach handlowych). Takiego rozróżnienia dotąd brakowało i wydaje się ono trafne. Szczególnie cenne wydaje się podwyższenie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, które mogą przyczynić się do lepszego zmotywowania dłużników do zapłaty. W tym aspekcie projekt na pewno wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli" - ocenił Labuda.
Najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu, jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki, to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie. "Można mieć zastrzeżenia do sztywnego ustalenia wysokości odsetek maksymalnych (dwukrotność wysokości ustawowych). Na pewno takie rozwiązanie uderzy w przedsiębiorców udzielających pożyczki, a pośrednio może i w ich klientów, poprzez ograniczenie skłonności do udzielania takowych. W mojej ocenie niejasne jest także uregulowanie dotyczące przepisów przejściowych - na pewno wymaga doprecyzowania" - zastrzegł Łukasz Labuda. 

Źródło: www.lex.pl

 

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.