515 094 997
cft@cft.pl
Oferta

szanowni Państwo!

CFT z najwyższą przyjemnością pragnie Państwu przedstawić pełen zakres działalności odszkodowawczej i doradczo – prawnej, jak również sposobu działania, etapów realizacji spraw, kształtowania cen za usługi, formy współpracy ze sztabem prawnym kancelarii oraz Klientami. Sprawdź naszą ofertę i zdecyduj się na współpracę z profesjonalnym sztabem prawników.

 

Uzyskamy satysfakcjonujące odszkodowanie w każdej sprawie!
CFT to firma, składająca się z wielu wybitnych fachowców w dziedzinie prawa i odszkodowań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałemu opanowaniu pracy w zespole, nowatorskim działaniom, a także pełnemu oddaniu i indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy, osiągnęliśmy wysokiej rangi profesjonalizm w dziedzinie dochodzenia odszkodowań. 
Pozytywne wyniki naszej pracy pozwoliły i wciąż pozwalają, ludziom dotkniętym trudną sytuacją uzyskać należne pieniądze na pokrycie strat materialnych, a także na uzyskanie zadośćuczynienia z tytułu przebytych wypadków. Współpraca z nami obfituje dla każdego z naszych klientów uzyskaniem w pełni należnych odszkodowań, które pokrywają faktycznie poniesione straty. 

Obsługa prawna
CFT to nie tylko odszkodowania! Specjalizujemy się również w doradztwie prawnym. Zajmujemy  się udzielaniem porad prawnych dotyczących każdego zagadnienia z dziedziny prawa. Równocześnie dbamy o to by każdy z naszych Klientów w pełni rozumiał treść porady. a dzięki współpracy z wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres kompetencji w wielu dziedzinach prawa, oferujemy wszystkim naszym Klientom obsługę prawną w zakresie prowadzenia spraw prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, zastępstwa procesowe w postępowaniach administracyjnych, zastępstwa procesowe w sprawach o zapłatę przed sądami wszystkich instancji,  oddłużanie i ochronę dłużnika, prowadzenie postępowania upadłościowego, sporządzanie umów handlowych, umów spółek i rejestracji w KRS. 

 

Antywindykacja!
CFT prowadzi także działalność antywindykacyjną, mającą na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji prawno-finansowej. Zespół prawników CFT oferuje w tej dziedzinie profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, upadłościowego, podatkowego i cywilnego. Pomagamy naszym Klientom wyjść z trudnej sytuacji, jak również zapewniamy ochronę przed nieuczciwymi i nadużywającymi swoich praw, 
windykatorami. (więcej...)

 

Upadłość konsumencka!
Prawo
 upadłościowe stanowi koleją dziedzinę specjalizacji naszej kancelarii. Wychodzimy naprzeciw potrzebom dłużników, którzy na skutek wyjątkowych i niezawinionych okoliczności stali się niewypłacalni. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań upadłościowych na terenie całego kraju. Zapewniamy naszym Klientom pomoc na najwyższym poziomie, oferujemy prowadzenie sprawy i sprawowanie kontroli nad całością skomplikowanej procedury jaką, bez wątpienia, jest ogłaszanie upadłości. (więcej...)


Współpracujemy z najlepszymi prawnikami!
W CFT wierzymy, że Klient powierzając nam swoją sprawę musi mieć absolutną pewność profesjonalnego podejścia, bezpieczeństwa prawnego i finansowego, a także uzyskania wysokiego odszkodowania. Dlatego CFT działa w ramach kancelarii doradczo - prawnej Lex-Economic. Pozwala to na współpracę z najlepszymi prawnikami zapewnianymi przez kancelarię, a co za tym idzie, potrafimy zapewnić naszym obecnym, jak również przyszłym Klientom pełen komfort w prowadzonych przez nas sprawach. 

 

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju!
Nowoczesność, innowacyjność i szeroka współpraca prawna – to elementy pozwalające nam prowadzić sprawy na terenie całego kraju. Natomiast naszym Klientom dające możliwość powierzenia swoich spraw najlepszym prawnikom bez względu na to z jakiego regionu Polski pochodzą. Każdy obecny oraz potencjalny Klient może liczyć na naszą profesjonalną pomoc, której jakość jest na najwyższym poziomie pomimo odległości.


Zawsze indywidualna cena!
Wyróżniamy się także w tym elemencie. Nasze prowizje wynoszą, od 10% uzyskanej kwoty. Jednakże zawsze są ustalane indywidualnie do potrzeb klienta. Najważniejsza jest dla nas sprawa, nad którą pracujemy. Własne honorarium odliczamy dopiero po pozytywnie ukończonej sprawie.


Jak działamy...
Na początku przyjmujemy sprawę, od Klienta. Analizujemy ją oraz doradzamy jaki jest najlepszy sposób poprowadzenia sprawy aby odszkodowanie było satysfakcjonujące, a także szybko wypłacone. 
Kolejnym krokiem jest nadanie sprawie właściwego toku, a więc skierowanie do odpowiedniego organu w celu negocjacji jak najlepszych warunków odszkodowawczych, które pozwolą usatysfakcjonować naszego Klienta, a także w pełni pokryją straty jakie poniósł.
Ostatnim etapem, następującym po wynegocjowaniu właściwego odszkodowania jest wypłata uzyskanych pieniędzy na konto klienta z potrąceniem ustalonej indywidualnie prowizji.

W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.