515 094 997
cft@cft.pl
Jak wyjść z długów? Oddłużanie...

Jak wyjść z długów? Czy istnieje skuteczne lekarstwo na długi?


Według najświeższych danych* problem nieterminowej spłaty zobowiązań dotyczy nawet 7,6% dorosłych Polaków. Uświadomiwszy sobie skalę zjawiska, nie sposób go marginalizować. Niespłacone zaległości na koniec marca 2014 roku osiągnęły kwotę aż 40,46 mld złotych
Podpisując umowę kredytową, często zbyt optymistycznie zakładamy, że w niesprzyjającej sytuacji znajdzie się rozwiązanie pozwalające osiągnąć kompromis z wierzycielem i „jakoś to będzie”. O tym, że jest to myślenie błędne, boleśnie przekonują się tysiące Polaków borykających się z zaciągniętymi długami. Banki i firmy pożyczkowe nie są organizacjami charytatywnymi – na transakcjach muszą swoje zarobić i często robią to, nie wykazując zbyt wiele empatii. Przysłowiowe kłody rzucane pod nogi najczęściej pojawiają się w chwili zaistnienia problemów z terminową spłatą. Wielu dłużników odnosi wrażenie, że instytucja finansowa w takim momencie nie wykazuje chęci współpracy, a wręcz utrudnia spłatę zadłużenia! Proces tzw. oddłużania, czy raczej restrukturyzacji, to nic innego niż prowadzenie negocjacji z wierzycielami z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi prawno-finansowych. Osoba decydująca się na restrukturyzację zadłużenia otrzymuje wsparcie specjalistów, na co dzień związanych ze światem finansów i prawa.

„Ważne jest szybkie podjęcie decyzji i bezzwłoczne podjęcie rozmów z wierzycielem” – mówi pan Łukasz, prawnik z firmy oddłużeniowej. Celem działalności firm oddłużeniowych jest wynegocjowanie z wierzycielami lepszych warunków spłaty zobowiązania poprzez zmianę zapisów umowy. Co można dzięki temu zyskać? Na przykład obniżenie wysokości raty lub wydłużenie okresu regulowania należności w taki sposób, aby terminowa spłata nie była obciążeniem dla kredytobiorcy. Takie usługi mogą mieć różne kierunki działań:                                         sformułowanie i wystosowanie wniosku pisemnego z propozycją zmiany warunków umowy kredytu lub pożyczki,                                                                                                                 kompleksowe prowadzenie sprawy przez firmę na podstawie wystawionego upoważnienia,                                                                                                                                                                         inne działania prawne chroniące dłużnika, np. odwołanie od otrzymanego wezwania do zapłaty, wstrzymanie licytacji komorniczej, licytacji nieruchomości itp. W obu przypadkach wspomniane wyżej działania powinny być oparte na solidnych fundamentach wiedzy i doświadczenia. Istotą dobrze prowadzonych negocjacji jest wykorzystanie nie tylko dobrej woli wierzycieli, lecz czasem nawet zmuszenie ich do uznania słusznych racji wypływających z interpretacji litery prawa. Aby znaleźć skuteczne lekarstwo na długi, w pierwszej kolejności musimy mieć poprawnie wypisaną receptę. Czy w tym świetle negocjacje z wierzycielami są dobrą drogą do osiągnięcia zamierzonego celu? Warto podkreślić, że każde działanie prawne, realnie zmniejszające ciężar dźwiganego kredytu, jest dobrym pomysłem na wyjście z impasu, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z klasyczną zadłużeniową pętlą. Firmy zajmujące się oddłużaniem, takie jak ww. Centrum Dłużnika czy Klinika Oddłużeniowa, zgodnie podkreślają, że restrukturyzacje warunków spłaty pożyczek i kredytów są możliwe w wielu sytuacjach z pozoru „bez wyjścia”. Kluczem jest zaprzestanie stosowania polityki chowania głowy w piasek, która prowadzi jedynie do nawarstwiania się problemów. Im szybciej zdecydujemy się podjąć zdecydowane kroki, tym większa szansa na sukces – ugodę z wierzycielem zapewniającą odpowiednio niski poziom obsługi naszego zadłużenia. Jednak pamiętajmy: restrukturyzacji nie można mylić z całkowitym umorzeniem zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Tej możliwości nie zapewni żaden usługodawca. 

Źródło: www.pieniadze.fakt.pl


W CFT odszkodowania specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, dogodne warunki finansowe i profesjonalne działanie.